Vad är OpenVPN?

Det verkar som OpenVPN är det bästa protokollet idag. Det är implemеnted på grundval av OpenVPN programvara och många virtuella nätverk är baserade på det. Det är kommersiella öppen källkod som utvecklats av James Yonan enligt en gratis GPL licens.

OpenVPN kan du tillämpa de senaste krypteringsstandarderna, tre typer av authenеntication, hårdvaruacceleration, datakontraktion, det fungerar med datorer som finns utanför NAT, stöder TCP och UDP transport, och etc.

OpenVPN är lätt att lanseras på alla portar som gör det möjligt att maskera den, till exempel för https-trafik. Många bästa vpn-tjänster för att surfa anonymt och komma åt svt play utomlands som använder det här protokollet gör det möjligt att välja TCP eller UDP och en port som ska användas för att ansluta en enhet.

Tack vare en enkel VPN-konfiguration och konfiguration av serverdelen anses det att offentliga VPN-tjänster baserade på OpenVPN är säkrare än de som använder andra protokoll som kräver mer avancerade färdigheter.